Değerli Bilim İnsanları

     T.C. Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu ve Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü işbirliğinde düzenlenmekte olan “Türkiye’de Toplumsal Değişim Sorunları ve Geleceğin Türkiyesi” konulu Sosyal Bilimler Kongresi 9-11 Nisan 2020 tarihlerinde Konya’da gerçekleştirilecektir.

     Türkiye’nin yaşadığı toplumsal değişim tarihsel olarak yeni bir aşamaya geçildiğini göstermektedir; bir anlamda toplumsal ilişkilerin bütünü, kurumsal yapıların tamamı ve elbette bütün davranış kalıpları bu süreçte yenilenmektedir. Türkiye’nin yaşadığı kültürel, iktisadi ve siyasi değişim süreçlerinde karşılaşılan yeni olaylar bilimsel olarak analiz edilerek ele alınmadıkça ortaya çıkan sorunların çözümü de kolay olmayacaktır. Değişim süreçleri imkânlar yarattığı kadar büyük sorunların da ortaya çıktığı dönemlerdir. Bu bakımdan önce olguları anlamak sorun çözme kapasitesi geliştirmek açısından zorunlu bir adımdır. Meselenin akademik olarak araştırılması, incelenmesi büyük önem taşımaktadır.

     Toplumsal değişme dalgalarının meydana getirdiği sosyal sorunların çözümüne dönük temel yaklaşım sosyal politikalar kapsamında ortaya konacak çalışmalarla tamamlanma imkânı bulacaktır. Bir toplumun yapısal değişim aşamalarında karşılaşılan sorunlara kaçınılmaz olarak verilecek cevaplar sosyal politika yaklaşımlarıyla karşılanabilir. Toplumsal örgütlenmenin merkezinde yer alan kültürel-değerler sistemi toplumsal değişmenin hızına, yoğunluğuna bağlı olarak etkiye en fazla açık olan alandır. Bu bağlamda değişmenin meydana getirdiği sorunları anlamak, bu problemlerin yol açtığı çözülmeyi yeniden entegre edecek sosyal politika esaslarının tespit edilmesi gerekmektedir.

     Kongrenin amacı‘Türkiye’de Toplumsal Değişim’ konusunu bütün boyutlarıyla tartışmak, problem alanlarını tespit etmek ve çözüm önerileri ortaya koymak, geleceğe yönelik stratejiler geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda kongremizde toplumsal değişimin tüm alanlarıyla ilgili bildirilere yer verilecektir.

     Katılım ve katkılarınızla daha değerli hale gelecek kongremizde buluşmak üzere…
 
Prof. Dr. Vedat BİLGİN
Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili
 
Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN
Selçuk Üniversitesi Rektörü