Katılım ve Ulaşım

Katılım ve Ulaşım

- Bildiri sahiplerinin ulaşım masrafları kendilerince karşılanacaktır.

- Bildiri sahiplerinin kongre süresince konaklama ve yemek ihtiyacı Kongre Düzenleme Kurulu tarafından temin edilecektir.

- Kongreye bildiri ile katılım ücretsizdir.Bildiri Kabul Koşulu

- Bildiri sunmak isteyenlerin bildiri özetleri ile birlikte kısa özgeçmiş ve bildiri sunduğu konuya ilişkin bilimsel çalışmaları listesini info@isscselcuk.org adresine göndermeleri gerekmektedir.

- Sunuma kabul edilen bildiriler, kongre öncesi ve sonrası iki dilde ve hem ulusal hem de uluslararası yayınevlerinden editörlü kitap şeklinde yayımlanacaktır. Bildirimlerin tam metninin IMRAD kuralına uygun biçimde ve aşağıdaki yazım kurallarına uygun biçimde hazırlanması gerekmektedir.BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI
Bildiri özeti metni, Türkçe ve İngilizce olmak üzere en az 200 en fazla 500 sözcükten oluşmalı; bildirinin konusunu, amacını, yöntemini ulaşılan/ulaşılması beklenen temel bulguları ve sonuçlarını kapsamalıdır. Ayrıca, en az 3 en fazla 5 anahtar kelimeye özet metin altında yer verilmelidir.

Bildiri özetlerinde başlık, yazar adları, özet metni ve anahtar kelimeler Times New Roman 11, yazarlara ilişkin bilgiler Times New Roman 8, başlık ve yazar adları sayfada ortalanmış, özet metni ve anahtar kelimeler her iki tarafa yaslanmış olmalıdır.

Kaynakça: Küçük harf / Metin devamına gelecek şekilde / İki yana yaslı / Times New Roman / 10 punto / Aralık önce 2 nk sonra 0 nk / Tek satır olarak

Referans sistemi de: Bildiri tam metinleri, referans sistemi, dipnot gösterme biçimi ve kaynakça düzenlenmesinde American Psychological Association (APA) stilinde hazırlanmalıdır.

Bildiri Şablonu
(Örnek)

ÖZET BAŞLIĞI
(TIMES NEW ROMAN 11, KOYU, BÜYÜK HARFLERLE, ORTALANMIŞ)

Yazarın Adı SOYADI[1]

ÖZET

Bildiri özeti metni, Türkçe ve İngilizce olmak üzere en az 200 en fazla 500 sözcükten oluşmalı; bildirinin konusunu, amacını, yöntemini ulaşılan/ulaşılması beklenen temel bulguları ve sonuçlarını kapsamalıdır. Ayrıca, en az 3, en fazla 5 anahtar kelimeye özet metin altında yer verilmelidir.
Bildiri özetlerinde başlık, yazar adları, özet metni ve anahtar kelimeler Times New Roman 11, yazarlara ilişkin bilgiler Times New Roman 8, başlık ve yazar adları sayfada ortalanmış, özet metni ve anahtar kelimeler her iki tarafa yaslanmış olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: En az 3, en fazla 5 anahtar kelime

[1] Yazarın bağlı olduğu kurum, e-posta (Times New Roman 8, İki yana yaslı)