Konu Başlıkları

"TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL DEĞİŞİM SORUNLARI VE GELECEĞİN TÜRKİYESİ"


I) TOPLUMSAL YAPI DEĞİŞMELERİNİN ANALİZİ: ESKİ YAPIDAN YENİ TÜRKİYE’YE

1)Toplumsal Yapı Değişmeleri

1.1 Toplumsal Kurumların Değişimi

1.2 Toplum ve Kültürel Değişim

1.3 Değer Sistemleri ve Değişimi


2)Türkiye’de Tarihsel, Toplumsal Değişme Sorunları

1.Türkiye’de Modernleşme Sorunları: İmparatorluktan Cumhuriyete

1.1 Modernleşme ve Milli Kimlik İnşası

1.2 Batılılaşma ve Yerli Kültür: Değer Çatışmaları

1.3 Siyasal Değişim Sorunları: Demokratikleşme ve Anti-Demokratik Eğilimler, Darbeler, Müdahaleler

1.4 Türkiye’de Devlet ve Siyasetin Değişim Süreci: DP’den AK Parti’ye


2.Toplumsal ve Ekonomik Kalkınma Sorunları

2.1 Köylü Türkiye’den Kentli Türkiye’ye: Sanayileşme, Şehirleşme, Metropolleşme, Varoş Kültürü, Göç

2.2 Toplumsal İlişkilerin Değişimi: Sınıflaşma, Cemaatleşme, Bireyleşme

2.3 İşsizlik, Yoksulluk, YoksunlukII) KÜLTÜREL DEĞİŞİM SORUNLARI:DEĞERLER, DEĞİŞİM, KİMLİK

1) Kültürel Çözülme/Değer Farklılaşmaları/Değer Çatışmaları

2) Kültürel Çözülme Sorunları
2.1 Kimlik Krizi Sorunları
2.2 Sosyal Dışlanma
2.3 Sosyal Çatışmalar

3) Sosyal Entegrasyon ve Toplumsal Değerler
3.1 Din ve Kültür

3.2 Eğitim ve Değerler

3.3 Toplumsal Etik ve DeğerlerIII. KÜRESELLEŞME VE DEĞİŞİM
1)Post-modernite Sorunları

Toplumsal Huzursuzluklar

Güven Bunalımı

Risk ve Belirsizlik

Yalnızlaşma, Yabancılaşma, Bencilleşme

Sosyal Duyarsızlık


2)Batıda Toplumsal Değişim Sorunları

2.1 Sanayi Ötesi Toplumun Dönüşümü: Batı’nın Değerleri

2.2 Batı’da Düşünsel ve Siyasal Kriz: Aydınlanmadan Günümüze

2.3 İslamafobi, Irkçılık, Zenofobi, Anti-Demokratik Eğilimler, Küresel Terör ve Vekalet Savaşları


3) Küresel Dalganın Türkiye’ye Etkileri

3.1 Medya, İletişim, Kültürel Değişim

Dijital Dünya

Sosyal Medya ve Ağlar

Dijital Popüler Kültür

3.2 Küresel Sürecin Türkiye’deki Değişime Etkileri


4) Küresel Bir Sorun Olarak Göç;

Mülteciler

Uluslararası Yardım ve Göç

Türkiye’deki Mülteciler

Göç PolitikalarıIV. DEĞİŞİMİN YÖNÜ VE GELECEK

1) Gelenekten Geleceğe: Tarih, Toplum, Değişim
2) Türkiye’nin Kültürel Birikimi ve Gelecek Tasavvuru: Yeni Medeniyet için İmkânlar
3) Küreselleşme, Medeniyetlerin Krizi ve Yeni Arayışlar